top of page
_DSC5254.ARW

Diagnostiek & Advies

BRAINMAP

Heb je nood aan een extra lens in de hoop meer helderheid te krijgen waar het met dit kind vastloopt, helpen we graag met het maken van een brainmap. In overleg bekijken we samen wat er nodig is aan informatieverzameling om die brainmap te kunnen maken. Nadien bezorgen we een advies voor de verdere hulpverlening.

INSCHALING SEO

Met de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO) brengen we emotioneel functioneren van kinderen -en bij uitbreiding ook volwassenen- in kaart. We staan stil bij verwachtingen van opvoedingsfiguren en de (nog niet) ontwikkelde vaardigheden van kinderen om daaraan tegemoet te komen. Aan de hand van een interview met de betrokken opvoedingsfiguren krijgen we meer zicht op die specifieke vaardigheden binnen verschillende ontwikkelingsdomeinen. Er wordt een verslag opgemaakt waarin het huidig emotioneel ontwikkelingsfunctioneren wordt beschreven, en de verbinding wordt gemaakt met concrete opvoedings- en begeleidingsadviezen.

Contact

Informatie over ons aanbod? 

  • Facebook Social Icon
infoformulier
bottom of page