top of page
_DSC5254.ARW

Vorming & Coaching

INTRODUCTIE

We nemen je mee in de boeiende wereld van de neurobiologie en brengen je de basisprincipes van de ontwikkeling van het brein bij. De impact van trauma en verwaarlozing op de ontwikkeling van het brein wordt geillustreerd en hoe zich dat vertaalt in het gedrag van een kind. Hoe beter we begrijpen hoe omgeving en neurobiologie met elkaar in communicatie gaan, hoe beter we aangrijpingspunten vinden om aan de slag te gaan met deze gekwetste en kwetsbare kinderen en hun gezinnen.

WORKSHOP

'Traumasensitief werken met de context'

Werken met kinderen betekent uiteraard ook werken met ouders. Meer nog, zonder de ouders kunnen we meestal niet aan de slag met de kinderen. De meeste ouders van kinderen in een voorziening hebben zelf een beladen voorgeschiedenis. Ook zij moesten vaak liefde missen en groeiden op in gezinnen waar conflicten en breuken erg aanwezig waren. De pijnlijke ervaringen uit het verleden spelen mee in het heden. Het speelt mee in de relatie met hun partner en hun kinderen. Het is dus belangrijk oog te hebben voor het trauma bij de ouders. Stapsgewijs en op maat zoeken we wat nodig is om ouders weer in hun kalme brein te krijgen. We werken langzaam aan hernieuwde relatieopbouw. Samen zoeken we hoe we het netwerk van ouders kunnen uitbreiden en als het kan, gaan we aan de slag met hun eigen pijnlijke ervaringen uit de voorgeschiedenis. In deze bijdrage leggen we uit hoe we ouders hierbij helpen. We laten ook de ouders zelf hun ervaringen delen via videoboodschappen.

 

ism Ilona Klejdzinski

WORKSHOP

'Traumasensitief werken in en naast de klas'

De meeste uren van een dag zitten kinderen op school. We weten dat het meest helende voor kinderen met vroegkinderlijk trauma is dat de volwassenen in hun omgeving op dezelfde manier naar hen kijken en hun aanpak op elkaar afstemmen. Ontdekken dat niet elk kind hetzelfde nodig heeft, kan helpen om tot meer rust te komen in de klas. Vergeet niet dat een kind maar kan leren met een kalm brein: first regulate, then relate, then reason. Maar hoe krijg je een kind als leerkracht in een kalm (lerend) brein?

WORKSHOP

'Traumasensitief werken in de leefgroep'

Met de inzichten van het NMT-model gaan we aan de slag in de dagelijkse realiteit van een leefgroepwerking. We proberen antwoorden te geven op de volgende vragen: Hoe organiseer je een leefgroep aangepast aan de noden van kinderen met vroegkinderlijk trauma? Hoe sluiten we aan bij de ontwikkelingsleeftijd van kinderen en jongeren? Hoe krijg je kinderen in hun kalme brein? Hoe zorg je voor een therapeutisch web? Welke kaders helpen om ons staande te houden in het uitdagende en soms overspoelende werk van een leefgroep? We illustreren dit met beeldmateriaal.

WORKSHOP

'Aan de slag met de SEO'

Met de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO) brengen we emotioneel functioneren van kinderen -en bij uitbreiding ook volwassenen- in kaart. We kijken naar hun gedrag vanuit een emotionele kwetsbaarheid, en dus vanuit een 'niet kunnen' eerder dan 'niet willen'.

Hoe verloopt die emotionele ontwikkeling dan? En als we daarmee aan de slag willen in ons werk, hoe pakken we dat dan aan? Hoe stellen we onze verwachtingen bij, om niet te onder- of overschatten? Hoe zorgen we voor gepaste ondersteuning die aansluit op het emotioneel ontwikkelingsniveau? 

WORKSHOP

'Een traumasensitieve organisatie vormgeven'

Traumasensitief werken, hoe implementeer je dit binnen je team of je hele organisatie? We staan eveneens stil bij de parallelle processen binnen je organisatie als je traumasensitief aan de slag wil. Hoe kan je traumasensitief aan de slag binnen je eigen team of werking?

WORKSHOP

'Traumasensitief therapeutisch werken'

Tijdens deze workshop staan we stil bij (individuele) therapie vanuit de NMT-principes. We schetsen hoe een therapeutisch aanbod kan georganiseerd worden vanuit een verbaal en non-verbaal kader, met Regulate, Relate, Reason (NMT, Bruce Perry) als leidraad in en over sessies heen.

WORKSHOP

'Aan de slag met het raampje'

“Statedependent functioning is as much about ourselves as it is about the people we are trying to help." In deze workshop staan we stil hoe ons eigen arousal-niveau invloed heeft op ons werk en ons functioneren in het algemeen. We kijken hoe je als begeleider en als team kan stilstaan bij je eigen 'raampje' (window of tolerance).  Wat kan je zelf doen? Wat kan je met het team doen? En wat als er meer nodig is?

WORKSHOP

'Werken vanuit spel, bewegen en sensorisch aanbod'

Welke oefening kan je uit je mouw schudden als begeleider wanneer de spanning stijgt bij een
jongere? Of hoe kan je rust brengen? En welke spelletjes kan je spelen als je een
jongere terug naar het hier en nu wenst te brengen na een moeilijk moment?
In deze workshops ervaar je hoe je kinderen en jongeren via spel, beweging en
een sensorisch aanbod kan activeren of tot rust brengen. We gaan samen actief aan de slag
met talrijke oefeningen, die je kan gebruiken in de klas, een therapeutische setting of thuis.


ism Sarah Cammaert - Praktijk Sprankel

infoformulier
bottom of page