top of page
_DSC5548_edited.jpg

KIEM

Romina, Liesl, Eva en Eline zijn samen het Kiem Team. 

Kiem is een complementair team van ervaren experten. We werken met vernieuwende inzichten over trauma en herstel. We inspireren daarmee zorgverstrekkers en de samenleving. We hopen zo onze kinderen, jongeren en gezinnen aan te sterken. 

Dat is de kiem die wij zaaien. 

We helpen kinderen, jongeren, gezinnen en hun omgeving om te ontbolsteren, zodat ze opnieuw kunnen ontkiemen en uiteindelijk van hun trauma’s herstellen. 

Visie

We willen kinderen, jongeren, gezinnen en hun omgeving helpen te ontbolsteren, zodat ze opnieuw kunnen ontkiemen, en uiteindelijk van hun trauma’s herstellen.

 

We hebben de vaste overtuiging dat een een kind met trauma nooit alleen op zichzelf bestaat. Bij een kind hoort een gezin, een familie, een gemeenschap. Ontwikkelingstrauma speelt zich af binnen deze relaties. Trauma raakt daarom nooit alleen het kind maar ook al wie rond het kind staat. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat we niet alleen een kind ondersteunen, maar ook al wie het kind omringt. ‘It takes a village to raise a child’. Het vraagt evengoed een heel dorp om een kind en zijn ouders te helpen herstellen van een vroegkinderlijk trauma. We vinden het daarom belangrijk om samen te zoeken naar het geschikte dorp rond een kind.

Weg naar nul

We staan open voor samenwerkingen en engageren ons maatschappelijk. Evengoed willen we beleidsmakers aanspreken en inspireren opdat ze beleidsmatige keuzes kunnen maken om herhaling van trauma zoveel mogelijk te voorkomen. Zo willen we iedereen aanmoedigen om zijn steentje bij te dragen aan een trauma sensitieve maatschappij. We dromen stiekem van een weg naar nul. Nul kinderen die slachtoffer worden van vroegkinderlijk trauma: een droom om naar te streven.

 

NMT: zorg op maat

De grondslag waaruit we vertrekken is het Neurosequentieel Model of Therapeutics (NMT) van dr. Bruce D. Perry, een Amerikaanse kinderpsychiater en neurowetenschapper. (link leggen naar uitleg over NMT en Bruce Perry). Het NMT is een trauma sensitief en ontwikkelingsgericht gedachtegoed. Het geeft een helder kader waardoor we problemen bij kinderen en gezinnen beter begrijpen en het helpt ons de juiste aanpak op het juiste moment in te zetten. Niet elk zaadje kan je op dezelfde manier kan laten ontkiemen. Elk kind, elk gezin, elk team is uniek en werd gevormd door zijn of haar unieke ervaringen, heeft zijn of haar unieke talenten en krachten. Dat verdient zorg op maat. We maken er een punt van om op elke vraag een antwoord op maat te bedenken. Denken vanuit een NMT-kader, betekent ook dat je niet alleen je hoofd en je kennis meebrengt, maar heel je lijf. Ons lichaam heeft minstens evenveel te vertellen.

 

Kennis en ervaring

Alle KIEM leden hebben vele jaren in de jeugdhulp op de teller. Dat wil zeggen dat we niet alleen vanuit kennis spreken, maar ook uit ervaring. We staan met onze laarzen in de modder en weten dus hoe lelijk trauma kan huishouden.  Uiteraard beperken we ons niet tot het NMT kader. We hebben ook een systemische visie mee in onze broekzak, zijn vertrouwd met NVR en gebruiken oa de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling als kompas. Omdat inzichten evolueren, blijven we ons bijscholen en vormen.

Doel?

Ons doel is om kinderen, gezinnen, hulpverleners en de maatschappij van voldoende kennis en inzicht te voorzien opdat ze zelf verder aan de slag kunnen. Hoe meer kiemen we kunnen zaaien, hoe sneller we onze droom naar NUL kunnen waarmaken. 

_DSC4708.ARW
_DSC5254.ARW
jon-tyson-YtYNavix3pw-unsplash_edited.jpg

Wat we doen

De leden van het Kiem team leerden elkaar kennen op de werkvloer van OBC ter Wende-Espero. Samen raakten we begeesterd tijdens de NMT opleiding. De inzichten die we via Dr. Bruce Perry verworven, hielpen om weer hoop en perspectief te zien in moeilijke dossiers. NMT bood inspiratie en vernieuwde energie. Bovendien zagen we de eerste positieve resultaten bij de jongeren, maar ook bij het personeel.  Al snel werd duidelijk dat  ze hier mee verder wilden.  

Deze kennis verdient een platform, een megafoon om gehoord te worden. Hoe meer mensen mee zijn in de ontwikkeling van het brein en de impact van trauma en hoe deze op elkaar inwerken, hoe beter we voor onze kinderen kunnen zorgen. Veerkrachtige kinderen helpen ontkiemen, dat is waar we het voor doen.

Naast ons klinische werk, willen we dus graag hulpverleners en teams bijstaan in hun ontwikkeling naar een trauma sensitieve en ontwikkelingsgerichte aanpak. We willen kennis bijbrengen via lezingen, workshops, in company training, supervisies aanbieden en teams coachen als ze vastlopen op de moeilijkheid die de zorg voor getraumatiseerde kinderen met zich meebrengt.

Als NMT gecertificeerde hulpverleners en trainers kunnen we ook helpen bij het in kaart brengen waar de ontwikkeling van een kind is vastgelopen en adviseren welk aanbod het meest gepast en helpend is. We gebruiken hiervoor de Brainmaps van het NMT model.

Kom meer te weten over ons AANBOD.

bottom of page